DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Der findes mange gode idéer i verden. Nogle af dem får mulighed for at blive foldet ud og blive til projekter, produkter eller arrangementer, som gør en forskel. Andre idéer går tabt, går i glemmebogen og forsvinder. Det er ærgerligt, hvis du brænder inde med en vigtig og strålende idé, som kunne have haft stor betydning for dig og mange andre. Fundraising kan måske gøre en forskel, så dine drømme kan blive til virkelighed. Kernen i fundraising er, at du kommer med idéen, og penge fra fonde, pulje, legater m.m. sikrer en bæredygtig økonomi, som gør det muligt at gennemføre projektet. Her kan du få yderligere information om fundraising. Du kan også blive klogere på, hvordan fundraising kan gavne dit projekt.

Fra tanke til idé

En god idé kan starte i hovedet på en enkeltperson, men den kan også være opstået i fællesskab. Den gode idé kan være en diffus størrelse; en skrøbelig substans af tanker, der måske, måske ikke, kan blive til noget stort. Når du sidder med en god idé, hvad enten det er din egen eller en fælles idé, så start med at skrive den ned. Er du mere grafisk anlagt, kan du også vælge at tegne den eller sågar indtale den. Det vigtigste er, at den bliver gemt i sin fulde form, så du altid kan vende tilbage til kernen og råstoffet.

Fra idé til projekt

Næste skridt er at forme idéen, så den bliver til et projekt eller en sag, der kan gøre gavn. Et almennyttigt projekt er ofte i høj kurs, når der vurderes ansøgninger til fondsmidler. Et projekt kræver konkret planlægning, en detaljeret oversigt over forløb, midler og gennemførelse. Dette gælder uanset størrelsen på projektet. Sidste skridt er at sikre økonomien, så projektet ikke ender i skrivebordsskuffen. Et projekt er først rigtig godt, når det får mulighed for at gavne verden.