DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Gode fifs på byggepladsen

Hvis du arbejder på en byggeplads, så ved du også, hvor vigtigt det er, at alt er ordentligt indrettet og planlagt. Det er vigtigt, fordi byggepladsarbejde ofte involverer store maskiner og tunge materialer, og der derfor medfølger en risiko for uheld.

God plads og ryddelighed

En af de regler man skal overholde for, at alt foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, er at indrette alle materialer ordentlig inde på byggepladsen.

Dette indebærer fx, at der skal være god plads til at færdes, men også at der skal være plads til at lave byggepladsveje og flugtveje. Der skal være nok flugtveje til, at alle på byggepladsen kan komme fra pladsen, hvis der skulle ske et uheld. Ved indkørslen til pladsen skal der desuden være en oversigtsplan – hvis byggepladsen er i den størrelse, der kræver en.

Sidst men ikke mindst skal affald altid fjernes med det samme.

I forhold til trafikken

Byggepladser opstår der, hvor der er behov for det. Man kan derfor ikke altid regne med, at det bliver placeret et sted, hvor det ikke generer nogen.

Men hvis byggepladsen fx bliver midlertidigt sat op ved, eller på, en vej, så er det en regel, at alle køre- og gangveje skal være organiseret således, at den normale trafik stadig kan komme forbi. Det er derudover vigtigt at adskille kørende og gående trafik – fx med skiltning.

Desuden

Derudover skal alt omkring byggepladsen være beskyttet i forhold til nedfaldne genstande. Alle medarbejdere på byggepladsen skal have adgang til toilet, og hvis der bygges på privat grund, skal skiltning vise, hvilket firma der bygger på pladsen.

Om vinteren er der ekstra krav til byggepladsreglerne, som det er klogt at læse ekstra op på.

I skal huske

Som medarbejder på en byggeplads skal man også huske at passe godt på sig selv. Det gælder især påklædning. Husk sikkerhedshandsker, hjelm, briller og andet udstyr, der kunne være nødvendigt afhængigt af arbejdet.

Derudover kan det være en god idé at afspærre byggepladsen med mobilhegn. De er nemme at opsætte og kan nemt flyttes, hvis arbejdet skulle bevæge sig i en retning. Byggepladsarbejde kan i mange tilfælde være uforudsigeligt, og der er mobile hegn særligt fordelagtige!