DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Der findes nok ikke mange, der ikke har en eller anden holdning til teambuilding og i langt de fleste tilfælde, er det meget sort/hvidt forstået på den måde, at man enten er tilhænger af fænomenet eller også er man ikke. Det kan da også deles meget op, for mens mange kan få noget ud af det, er der mindst lige så mange, der ikke oplever en nævneværdig effekt til diverse teambuilding, der ellers hurtigt kan blive en omkostningstung affære.

Skal relatere til virksomheden

Der er rigtig mange teambuilding kurser, der er taget meget ud af kontekst i forhold til hvad det er for en virksomhed, og hvad de arbejder med. Hvis en kontorvirksomhed arbejder med revision, kan det eksempelvis være svært at afmåle i effektiviteten, hvis de har været på et teambuldingkursus, hvor de skal skulle lave en bro over en lille å eller lignende. Sådanne kurser handler om at ruste medarbejderne sammen på en anden måde, men undersøgelser viser, at de typisk har en langt større effekt, hvis problemerne de stilles overfor, relaterer lidt til deres daglige arbejde.

Der findes alt for mange der tilbyder teambuilding og diverse kurser, de skal ryste de ansatte sammen, men i bedste fald ikke har nogen effekt til skønne spildte kroner, og i værste fald giver en negativ stemning, fordi de ansatte mister tiltroen, til ledelsen der har sendt dem ud på ligegyldige opgaver, der ikke har nogen effekt, så snart dagen er omme og det er dagligdag på kontoret igen dagen efter.

Undersøg leverandøren inden

Der er dog også mange eventbureauer der sammensætter deres teambuilding ud fra firmaets type, og dermed sammensætter et program, hvor der er er taget højde for om det er den ene eller anden slags virksomhed, og hvilken type mennesker, der er ansat.

Inden jeres virksomhed beslutter sig for at kaste sig ud i at investere i et teambuildingkursus, er det altså en rigtig god ide at undersøge om de potentielle leverandører laver noget unikt, eller om de sælger det samme til alle der henvender sig.