DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

For tiden er der meget snak om erhvervsnetværk, og ikke mindst effekten af disse. Der har være kritik af sponsornetværk for ikke at have en speciel god effekt, fordi deltagerne mere er der for sportens skyld, end de er der for netværkets skyld. Dette kan man naturligvis ikke bebrejde nogen, det er først et problem, når sponsoratsælgerne sælger sponsoratet for netværkets skyld, så der kommer personer ind der ikke er interesseret i sporten, men kun vil netværke, mens andre mere er de for kærligheden til klubben, end for at netværke.

Professionelle netværk skyder op

Dette har været medvirkende til, at vi over de sidste år har set en stor tilgang i antallet af såkaldte professionelle netværk, hvor man laver netværk udelukkende for netværkets skyld og ikke forsøgt at lave det som en del af en pakke.

Et af de store problemer ved eksempelvis sponsornetværk, er udover det før nævnte, at det ofte kan være rigtig mange af de samme typer virksomheder, og det derfor kan være svært at finde sin ståplads. Hvis der eksempelvis i en given fodboldklub er 4 murermestre der alle er sponsorer og deltager i netværksmøder, kan de næsten ikke undgå at komme i konkurrence med hinanden om de potentielle kunder.

I professionelle netværk er der ofte en lidt anden tilgang til, hvem der er med, således at der ikke kommer nogen med fra samme branche i det samme netværk, hvilket er til fordel for de fleste.

Sådan bliver du god til at netværke

For nogen falder det helt naturligt at netværke, hvilket især er tilfældet for personer der er meget socialt anlagt og let kommer i snak med mennesker de ikke kender. At være god til at netværke er dog ikke nødvendigvis det samme som at være god til at sælge sig selv eller sin virksomhed.

Hvis du skal være en god netværker er det derfor også en god ide, at du lærer hvordan du kan blive god til at sælge. Inden man begiver sig helhjertet ind i et netværk, kan det derfor være en god ude at tage et kursus i personlig performance eller en anden form for salgstræning.

Dog skal man også vide at netværk typisk er en balancegang mellem salg og personlige relationer, der er stort set ikke nogen der kommer til et netværk blot for at blive udsat for en salgstale.

Et godt netværk

Det korte af det lange er, at et godt netværk er et, hvor folk har de samme forventninger til hvad netværket går ud på, og hvor medlemmerne kan bruge hinanden til noget.