DEL

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

Lærer vi bedre af video?

Undervisning med eller uden teknologi?

Mens teknologien ændrer sig, ændrer vi os med den. Sådan har det i hvert fald været i mange tiltag. Det giver også god mening, for teknologien foreskriver bedre og flere muligheder for os. En af de muligheder møder vi i videoproduktion til intern kommunikation. Det står efterhånden klart, at der er mange fordele ved indlæring gennem video.

Der er flere og flere undervisere, som har set fordelen ved videoundervisning og bruger det, der kaldes “Flipped classroom”.

Flipped classroom

Flipped classroom er en amerikansk indlæringsmetode, som vi så småt ser de danske skolesystemer bruge i deres undervisning.

Formålet med flipped classroom er at udnytte læreren og tiden mest muligt, og selvfølgelig at give børnene de bedste forudsætninger for god indlæring. For at gøre dette, har man indført små videoforedrag til hjælp med at formidle den teoribaserede del af undervisningen.

Meningen er, er at den gængse information og teoribaserede del af undervisning modtages via online foredrag. Underviseren bliver derfor “flyttet ned” til eleverne, hvor hun hjælper eleverne med den mere analyserende og undrende del af undervisningen. Den teoretiske del af undervisning, kan eleverne klare derhjemme gennem deres video-foredrag, som samtidig skal fungere elev-aktiverende.

Når de møder op i klasselokalet, så er det der, de laver “lektier” – altså den praktiske del, som de førhen ville have lavet derhjemme. Der er altså ingen risiko for, at man ikke kan spørge om lov, hvis der er noget man ikke forstår.

De mange fordele

Der er mange fordele ved video-foredrag. En af dem er, at eleverne har mulighed for at modtage information i deres eget tempo. Hvis der er noget, en elev har svært ved at forstå, så kan han blot spole tilbage og få gentaget delen, han har svært ved. Der er mange elever, som har svært ved at spørge i skolen, hvis der er noget, de ikke forstår. Det kan være svært at spørge foran ens venner, og man er måske bange for, at man er alene om sin mangel på forståelse.

Hvis du overvejer at inddrage “flipped classroom” i din undervisning, så kan du evt. benytte dig af onboard filming, som laver videoproduktion til intern kommunikation. Selv hvis du ikke har autoriteten til helt og komplet at “flippe” dit klasselokale, så kan du stadig lave video-foredrag overtage en smule, hvis der er et særligt svært emne for eleverne.