DEL
Banker mod hvidvask

Indholdet du nu skal til at lære er betalt for at virksomheden, der linkes til. Linket er derfor også af betalt karakter.

To af Danmarks største banker, som i de seneste år har været blandet ind i mange sager om hvidvask, vil nu hjælpe med at bekæmpe hvidvask. Især Danske Bank har været rodet ind i flere uheldige sager, og blev blandt andet i forbindelse med Panama Papers afsløret i at overse kriminelle handlinger. De har derfor af mange omgange måtte have fat i de bedste forsvarsadvokater for at rode sig ud af problemer.

Nyt netværk skal gøre sikkerhed nemt

Nu vil de sammen med tre andre nordiske banker skabe en fælles infrastruktur for ”kend din kunde”-processer. Det betyder, at bankerne kan ensrette måden at indhente og behandle kundeoplysninger på, så systemet bliver enklere, billigere og mere gennemskueligt.

I en af de seneste sager om hvidvask af penge, hvor både Danske Bank og Nordea var involverede, var der mange alarmklokker. Hvidvaskningen foregik på den måde, at svindlerne oprettede et utalt af skuffeselskaber med falske bagmænd i England, som derefter optog lån ved hinanden. Sikkerheden for lånene blev stillet gennem russiske selskaber.

Lånene blev derefter ikke betalt og derfor indbragt for retten i Moldova. Her havde bagmændene aftaler med dommerne, som dømte de russiske selskaber til at betale lånene. Nu kunne man altså helt lovligt overføre penge fra Rusland til England og videre til konti i de danske banker.

Økonomisk kriminalitet er komplekst og dyrt

Økonomisk kriminalitet er en meget kompleks type kriminalitet, og det tager ofte mange år at behandle en sag. Rigtig meget økonomisk kriminalitet bliver heller aldrig opdaget, eller det viser sig at være umuligt at dømme bagmændene. Det er ofte til dels på grund af gode forsvarsadvokater, som kender den økonomiske lovgivning ud og ind og kan finde smuthuller. Desværre går denne type sager ofte ud over privatpersoner, og de gode muligheder for hvidvask giver kriminelle frit spil. Derfor er nogle af landets bedste forsvarsadvokater også inden for denne type sager, og de er i høj kurs.